Về việc triển khai thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường

THÔNG BÁO

Về việc triển khai thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường

 

Mến gửi: Quý Phụ huynh

Thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định 4019/QĐ-UBND ngày  06/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn (2018-2020);

Căn cứ Quyết định số 2484/QĐ-SGD ĐT ngày 23/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu số 01: Mua sữa thuộc đề án thực hiện chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn (2018-2020);

Căn cứ văn bản số: 8392/LS:TC-GD ĐT ngày 05/12/2018 của Liên sở Tài chính và Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình sữa học đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Trường mầm non BEEs’ Hoa Trà My thông báo về việc thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường đã được UBND Thành phố phê duyệt, cụ thể như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty cổ phần Sữa Việt Nam

2. Đơn giá 01 hộp sữa: 6.286 đồng/hộp sữa, Trong đó: NSNN hỗ trợ (30%): tương đương: 1.886 đồng/hộp sữa, Phụ huynh đóng góp (47%): tương đương: 2.954 đồng/hộp sữa, phần còn lại doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ.

3. Thời gian, đối tượng và định mức thụ hưởng Đề án: Từ năm học 2018-2019 đến hết năm 2020, trẻ mẫu giáo và học sinh tiểu học đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội được phụ huynh tự nguyện tham gia sẽ uống sữa tươi (có đường hoặc không đường tùy theo tình trạng thể lực của trẻ )mỗi ngày một lần x 1 hộp180ml x 05 lần/tuần x 9 tháng đi học.

Thực hiện sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân và phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy, nhà trường tổ chức cho trẻ uống sữa bắt đầu từ 02/01/2019. Tất cả học sinh tham gia uống sữa Học đường sức khỏe tốt, sữa đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đây là một Chương trình có tính khoa học và nhân văn sâu sắc, rất mong các bậc Phụ huynh tiếp tục nghiên cứu và nhiệt tình cho con tham gia! Phụ huynh vui lòng đăng ký bổ sung cho con tham gia với giáo viên trên lớp.

Trân trọng!

CÁC TIN TỨC KHÁC
1