Lễ hội làm tò he
Ngày hội thể thao
Giờ học cờ vua
Những ngày học vui !
Bé khám phá khoa học
Bé trổ tài đầu bếp
Tiệc buffet tạm biệt năm cũ
Ngày khai giảng
Tết sum vầy
Bé viết thư pháp
Nào mình cùng nhảy múa