KẾ HOẠCH: Tổ chức hoạt động hè năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức hoạt động hè năm 2019

         

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-PGD ngày 22/5/2018 của phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy về việc tổ chức động hè cho học sinh quận Cầu Giấy năm 2019;

          Để tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong hè và chuẩn bị điều kiện cho năm học 2019-2020, trường mầm non BEEs' Hoa Trà My xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2019 như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh có môi trường cho con được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi bổ ích, lý thú.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của gia đình, xã hội trong việc chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh trong dịp hè năm 2019.

- Thực hiện có hiệu quả tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, vì trẻ em dân tộc thiểu số”.

2. Yêu cầu

          - Việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, tăng cường tuyên truyền, vận động khuyến khích các em học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh tránh áp đặt.

- Khi tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, đạt hiệu quả giáo dục cao, tạo tâm thế phấn khởi khi học sinh bước vào năm học mới.

- Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, thiết thực, phù hợp với tình hình của trường, lớp.

II/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HÈ 2019

1. Nguyên tắc

- Đảm bảo công tác quản lý, quản trị nhà trường của Ban Quản lý, duy trì sổ trực hè. Đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi ; không để xảy ra bất kỳ vụ việc vi phạm quy định tại trường.

- Quan tâm đến chế độ đãi ngộ đối với giáo viên đi làm hè và bố trí luân phiên cho giáo viên được nghỉ theo cam kết trong hợp đồng. Phân công, bố trí giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.

- Thu học phí hè như quy định trong năm học.

- Đảm bảo sĩ số trẻ/lớp theo quy định. Tuyệt đối không nhận trẻ khi trường, lớp chưa đảm bảo các điều kiện an toàn cho trẻ.

- Phụ huynh có con đang học ở trường, có nhu cầu gửi con trong hè phải đăng ký học hè.

2. Thời gian hoạt động hè

Tháng 6/2019 và 7/2019: Bắt đầu từ 03/6/2019.

3. Tổ chức hoạt động hè và chuẩn bị điều kiện cho năm học mới

3.1. Chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ:

- Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo đã ban hành trong năm học, chú trọng thực hiện công văn số 1440/SGDĐT-CNTT ngày 19/4/2019 của Sở GD&ĐT về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và thực hiện Quy định Quy tắc ứng xử trong trường học; Kế hoạch liên ngành số 1109/KHLN/YT - GD ĐT ngày 15/3/2019 của Liên Sở: Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm trong trường học năm 2019; Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non.

- Phối hợp với y tế Phường, Trung tâm y tế Quận, phụ huynh học sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa đồ ăn chế biến sẵn, tăng cường chế biến theo đúng quy định, quy trình, đảm bảo theo chế độ dinh dưỡng, chăm sóc phù hợp thời tiết, đủ nước uống, chống nóng cho trẻ.

- Nhà trường rà soát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về  trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non, bảo dưỡng duy tu trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi... khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn cần có biện pháp khắc phục kịp thời. Đặc biệt cần thực hiện tốt công tác quản lý trẻ an toàn mọi lúc, mọi nơi.

          3.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục:

- Tiếp tục duy trì tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức thực hiện theo chế độ sinh hoạt một ngày phù hợp với độ tuổi và tăng cường các hoạt động giáo dục thể chất, thẩm mỹ, kĩ năng thực hành cuộc sống. Đảm bảo đủ đồ dùng, đồ chơi và phương tiện phục vụ học tập và sinh hoạt cho trẻ.

- Tuyệt đối không dạy trước chương trình ở các độ tuổi, đối với trẻ 5 tuổi không được dạy trước chương trình lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào.

3.3. Công tác tuyển sinh:

- Thực hiện công văn 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở GDĐT Hà Nội và kế hoạch số 17/KH-PGD ngày 08/5/2019 của Phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019-2020.

- Chỉ đạo giáo viên tuyệt đối không được nhận trẻ vào lớp khi chưa có phiếu nhập học. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo hè và xây dựng kế hoạch hè năm 2019.

2. Triển khai kế hoạch hoạt động hè của Trường tới cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo trực, có sổ trực hè ghi chép đầy đủ. Chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả Tháng hành động Vì trẻ em năm 2019.

          3. Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh theo kế hoạch của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT.

4. Thực hiện chế độ Thu - Chi trong hè như quy định trong năm học, Hiệu trưởng và đồng chí Phạm Thanh Quỳnh, Nguyễn Ngọc Minh (Quản lý) hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc quản lý, tổ chức hoạt động hè.

5. Phân công giáo viên tham gia quản lý học sinh trong dịp hè. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động hè theo kế hoạch.

6. Công tác thông tin, báo cáo.

- Nộp Quyết định Ban chỉ đạo hè; Kế hoạch hè năm 2019 và Lịch trực của Ban Quản lý và các Câu lạc bộ về phòng Giáo dục và Đào tạo  trước ngày 28/5/2019 về các tổ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo (Đ.c Phan Thị Vân Anh).

           - Kết thúc kì nghỉ hè, các trường nộp báo cáo tổng kết hoạt động hè về các tổ chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo (trước ngày 20/8/2019).

Ban giám hiệu trường mầm non Hoa Trà My II yêu cầu các đồng chí CBGVNV nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên./.

Nơi nhận:

      - Phòng GD;

      - CBGVNV, PHHS;

- Lưu VT.

      

HIỆU TRƯỞNG

Lưu Đức Thuận

CÁC TIN TỨC KHÁC
1