Thông báo về việc Triển khai đăng ký sử dụng sữa thuộc chương trình Sữa học đường và Rà soát tiền sử tiêm chủng của trẻ

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON HOA TRÀ MY II

Số:        /HTM II-VP

V/v Tăng cường biện pháp thực hiện tốt Chương trình Sữa học đường; Rà soát tiền sử tiêm chủng theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND


Thành phố và phòng GD&ĐT Quận

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Cầu Giấy, ngày       tháng 7 năm 2019


Kính gửi:  - Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Hoa Trà My II;

                     - Các bậc Phụ huynh học sinh.

          Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 196/KH-BCĐ ngày 10/8/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2018 -2020; Thực hiện Công văn số 2921/SGDĐT-CTTT ngày 10/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc “Rà soát tiền sử tiêm chủng theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố; Các văn bản chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận: Công văn số 372/PGD-VP ngày 10/12/2018 về việc “Triển khai đăng ký sử dụng sữa thuộc chương trình Sữa học đường”; Công văn số 61/PGD-VP ngày 08/3/2019 về việc “Tăng cường biện pháp thực hiện tốt Chương trình Sữa học đường”; Công văn số 199/PGD-VP ngày 22/7/2019 về việc “Tăng cường biện pháp thực hiện tốt Chương trình Sữa học đường; Rà soát tiền sử tiêm chủng theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố”.

          Để đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch năm học 2019-2020 nói chung, Chương trình Sữa học đường, công tác tiêm chủng bắt buộc nói riêng, trường mầm non Hoa Trà My II đề nghị các đồng chí CBGVNV và các bậc Phụ huynh thực hiện tốt một số nội dung sau:

          1. Công tác Sữa học đường

          - Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về Chương trình sữa học đường tới 100% cha mẹ học sinh bằng các hình thức: Gửi văn bản qua email, Dán tờ rơi, áp phích ở bảng tin nhà trường, GVCN gặp gỡ trao đổi, tư vấn trực tiếp với cha mẹ học sinh….; Chú trọng tuyên truyền tính nhân văn của Chương trình Sữa học đường. Công khai cụ thể chế độ chính sách miễn giảm  đối với các đối tượng học sinh khi tham gia chương trình Sữa học đường (Học sinh diện nghèo, cận nghèo, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách, con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân: Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ 50%; Ngân sách Thành phố hỗ trợ: 50%; Học sinh bình thường: Ngân sách Thành phố hỗ trợ 30%; phụ huynh học sinh đóng góp 47%; Doanh nghiệp cung cấp sữa hỗ trợ phần còn lại);

          - Đối với những học sinh chưa tham gia Chương trình sữa học đường (năm học 2018-2019), nhân viên văn phòng phối hợp với giáo viên các lớp tiếp tục phát và thu phiếu khảo sát, tư vấn cho cha mẹ học sinh; tổng hợp ý kiến và đăng ký sử dụng sữa học đường về phòng Giáo dục và Đào tạo;

          - Bố trí khu vực để giao nhận sữa hàng ngày; nơi bảo quản sữa đảm bảo ATTP;

          - Sau khi thực hiện cho học sinh uống sữa hàng ngày, giáo viên hướng dẫn trẻ gấp vỏ hộp sữa, thu gom vỏ hộp để đúng nơi quy định, đảm bảo không ô nhiễm môi trường;

          - Đăng ký sữa và Thanh quyết toán hàng tháng theo hợp đồng đúng thời gian quy định;

          - Phối hợp với Công ty Vinamilk, cơ quan y tế triển khai công tác khắc phục kịp thời khi có các hiện tượng bất thường như ngộ độc, sữa không đảm bảo chất lượng, số lượng.

          2. Rà soát tiền sử tiêm chủng theo chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố:

          - Để chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trong trường học đề nghị cán bộ Y tế phối hợp với giáo viên triển khai rà soát tiền sử tiêm chủng theo lịch tiêm chủng vắc xin bắt buộc trong chương trình tiêm chủng mở rộng theo Thông tư 38/2017/TT-BYT ngày 17/10/2017 của Bộ Y tế.

          - Đặc biệt, trong quá trình rà soát hồ sơ, nếu có trẻ chưa tiêm đủ vắc xin theo quy định, cần tuyên truyền, hướng dẫn, vận động gia đình đưa trẻ đến Trạm Y tế địa phương (cơ sở y tế tại địa phương) hoặc các cơ sở tiêm chủng được cấp phép để tiêm bổ sung. Đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ trước khi nhập học (Trẻ dưới 2 tuổi cần tiêm chủng vắc xin đầy đủ 100%). Danh mục bệnh truyền nhiễm và vắc xin bắt buộc trong Chương trình tiêm chủng mở rộng (đính kèm).

Vì quyền lợi của các con rất mong các bậc Phụ huynh phối hợp tốt với nhà trường thực hiện hiệu quả các nội dung trên.

Trường mầm non Hoa Trà My II đề nghị CBGVNV nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ vướng mắc và cần sự hỗ trợ nào, các đồng chí CBGVNV, các bậc Phụ huynh chủ động liên lạc với giáo viên trên lớp hoặc đồng chí Đoàn Thị Thảo - Nhân viên Văn phòng. Đồng chí Đoàn Thị Thảo sẽ có trách nhiệm liên lạc với chuyên viên phụ trách cấp học hoặc cán bộ Công ty Vinamilk phụ trách khu vực.

          Đ.c Nguyễn Thị Bích Thủy- CV tổ mầm non - PGD&ĐT - Số ĐT 0912662774.

          Đ.c Đỗ Thị Mai Oanh- CV tổ tiểu học - PGD&ĐT - Số ĐT: 0946528486

          Ông Trần Thái Hà- Đại diện công ty sữa Vinamilk: 0968666084./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng GD-ĐT;

- Lưu: VP.

         HIỆU TRƯỞNG

       Lưu Đức ThuậnDanh mục bệnh truyền nhiễm và vắc xin 
bắt buộc

trong Chương trình tiêm chủng mở rộng

TT

Các bệnh truyền nhiễm có vắc xin tại Việt Nam

Vắc xin, đối tượng, lịch tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng

Vắc xin

Đối tượng sử dụng

Lịch tiêm/uống

1

Bệnh viêm gan vi rút B

Vắc xin viêm gan B đơn g

Trẻ sơ sinh

Liều sơ sinh: tiêm trong vòng 24 giờ sau khi sinh

Vắc xin phối hợp có chứa thành phần viêm gan B

Trẻ em dưới 1 tuổi

Ln 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi

Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

Lần 3: ít nhất 1 tháng sau ln 2

2

Bệnh lao

Vắc xin lao

Trẻ em dưới 1 tuổi

Tiêm một ln cho trẻ trong vòng 1 tháng sau khi sinh

3

Bệnh bạch hầu

Vắc xin phối hợp có chứa thành phần bạch hầu

Trẻ em dưới 1 tuổi

Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi

Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2

Trẻ em dưới 2 tuổi

Tiêm nhc lại khi trẻ đủ 18 tháng tuổi

4

Bệnh ho gà

Vắc xin phối hợp có chứa thành phần ho gà

Trẻ em dưới 1 tuổi

Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi

Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2

Trẻ em dưới 2 tuổi

Tiêm nhc lại khi tr đủ 18 tháng tuổi

5

Bệnh uốn ván

Vắc xin phối hợp có chứa thành phần uốn ván

Trẻ em dưới 1 tui

Lần 1: khi trẻ đủ 2 tháng tuổi

Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2

Trẻ em dưới 2 tuổi

Tiêm nhc lại khi trẻ đủ 18 tháng tuổi

6

Bệnh bại liệt

Vắc xin bại liệt uống đa giá

Trẻ em dưới 1 tuổi

Lần 1: khi tr đủ 2 tháng tuổi

Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

Lần 3: ít nhất 1 tháng sau lần 2

Vắc xin bại liệt tiêm đa giá

Trẻ em dưới 1 tuổi

Tiêm khi tr đ 5 tháng tui

7

Bệnh do Haemophilus influenzae týp b

Vắc xin Haemophilus influenzae týp b đơn giá hoặc vắc xin phối hợp có chứa thành phần Haemophilus influenzae týp b

Trẻ em dưới 1 tuổi

Lần 1: khi trẻ đủ 2 thántuổi

Lần 2: ít nhất 1 tháng sau lần 1

Lần 3: ít nhất 1 tháng sau ln 2

8

Bệnh sởi

Vắc xin sởi đơn giá

Trẻ em dưới 1 tuổi

Tiêm khi trẻ đủ 9 tháng tui

Vắc xin phối hợp có chứa thành phần sởi

Trẻ em dưới 2 tuổi

Tiêm khi trẻ đủ 18 tháng tui

9

Bệnh viêm não Nhật Bản B

Vắc xin viêm não Nhật Bản B

Trẻ em từ 1 đến 5 tuổi

Lần 1: khi trẻ đủ 1 tuổi

Lần 2: 1 - 2 tuần sau lần 1

Lần 3: 1 năm sau lần 2

10

Bệnh rubella

Vắc xin phối hợp có chứa thành phần rubella

Trẻ em dưới 2 tuổi

Tiêm khi trẻ đủ 18 tháng tui

CÁC TIN TỨC KHÁC
1