Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2022 - 2023

UBND QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MN HOA TRÀ MY II


Số: 23/KH-HTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


               Cầu Giấy, ngày 18 tháng 5 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh trẻ vào trường Mầm non

Năm học 2022 - 2023

 

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống GD quốc dân;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 10/5/2022 của PGD&ĐT Cầu Giấy về Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 trên địa bàn Cầu Giâý;

Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ CB,GV,NV của trường

Trường mầm non Hoa Trà My II xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

I. Mục đích:

Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ mầm non. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị và nâng cao chất lượng tuyển sinh trong nhà trường.

II. Yêu cầu:

Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ:“Chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh”, do mô hình là trường ngoài công lập lên nhà trường không phân tuyến tuyển sinh.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường CSVC. Đảm bảo quy định về số trẻ/lớp và số cô/trẻ.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.

- Tuyệt đối không vận động, không quyên góp và không thu bất cứ khoản tiền nào ngoài quy định trong khi thực hiện tuyển sinh.       

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non.

B. NỘI DUNG.

I. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ:

1. Cơ sở vật chất:

- Tổng diện tích đất toàn trường: hơn 3000m2

          - Tổng số phòng học: 13 (Phòng kiên cố: 13)

          - Có đầy đủ các phòng chức năng, hiệu bộ, nhà vệ sinh, nhà bếp, các loại đồ dùng trang thiết bị dạy và học hiện đại dùng cho giáo viên và học sinh.

2. Đội ngũ:

          Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 40 đ/c. Trong đó: 

          - CBQL: 3 đ/c

                    + Trình độ đại học: 2 đ/c đạt tỷ lệ 66,7%;

                    + Trình độ cao đẳng: 1 đ/c đạt tỷ lệ 33,3%;

          - Giáo viên: 22 đ/c

                    + Giáo viên nhà trẻ: 8 đ/c          

                    + Giáo viên mẫu giáo: 14 đ/c

                    + Trình độ ĐH, CĐ: 8 đ/c đạt tỷ lệ 36,4 %;

                    + Trình độ trung cấp: 12 đ/c đạt tỷ lệ 54,6 % (Có 07 đ/c đang theo học hệ đại học sư phạm).

          - Nhân viên nuôi dưỡng: 03 đ/c (CĐ: 01 đ/c; Sơ cấp: 02 đ/c);

          - Nhân viên kế toán: 01 đ/c;

          - Nhân viên Y tế: 01 đ/c;

          - Nhân viên văn thư: 1 đ/c;

          - Nhân viên bảo vệ: 02 đ/c.

3. Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường:

 

 

 

 

Độ tuổi

 

Số trẻ hiện đang học MN

Dự kiến

năm học 2022 - 2023

Dự kiến Số trẻ sau TS

Tổng số lớp

Tổng số giáo viên

Bình quân m2/trẻ

5 tuổi

40

60

3

6

1,5m2/trẻ

4 tuổi

31

60

2

4

1,5m2/trẻ

3 tuổi

24

50

2

4

1,5m2/trẻ

Nhà trẻ

52

80

4

8

1,5m2/trẻ

Tổng

147

250

11

22

1,5m2/trẻ

 

II. TUYỂN SINH TRẺ VÀO CÁC NHÓM LỚP NĂM HỌC 2022 - 2023:

1. Phương thức và đối tượng:

Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ với từng độ tuổi, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của trẻ trong từng độ tuổi trên địa bàn theo quy định.

Nhà trường phối hợp với UBND phường, tuyên truyền sâu rộng về công tác tuyển sinh, trong đó nêu rõ hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, để các bậc cha mẹ hiểu rõ, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi.

Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ, tránh tình trạng lộn xộn trong công tác tuyển sinh, nhà trường yêu cầu CB,GV,NV trong toàn trường có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi tới phụ huynh trên mọi phương diện, đặc biệt là hệ thống thông tin đại chúng và công khai thời gian tuyển sinh.

Tuyệt đối không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.

2. Đối tượng tuyển sinh:

Nhà trường không phân tuyến tuyển sinh, nhà trường tuyển sinh trẻ từ 6 tháng đến 6 tuổi: trẻ sinh năm 2017; 2018; 2019; 2020, 2021, 2022.

3. Hồ sơ dự tuyển sinh: Hồ sơ tuyển sinh trẻ gồm:

+ Phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu);

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);

+ Bản sao căn cước công dân của Bố/mẹ

+ Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng), kèm theo bản chính để đối chiếu.

4. Thời gian tuyển sinh:

Nhà trường không tuyển sinh trực tuyến, tuyển sinh trực tiếp tại văn phòng nhà trường cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Từ ngày 01/7/2022 đến ngày 18/7/2022 nhận hồ sơ đăng ký học của trẻ.

- Sau ngày 18/7/2022 nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, báo cáo và lập tờ trình về Phòng giáo dục duyệt trực tiếp với lãnh đạo cấp học mầm non trong ngày 19/7/2022. Nếu được PGD cho phép được tuyển sinh, thì mới được tiếp tục tuyển sinh cho đến khi đủ chỉ tiêu

 5. Chỉ tiêu tuyển sinh: (Kèm theo phụ lục 1a):

- Tổng số trẻ đã đi học năm học 2021 - 2022: 147 cháu.

Trong đó:  + Trẻ Nhà trẻ:  52 cháu (Sinh năm 2020,2021,2022);

                           + Trẻ 3 tuổi: 24 cháu (Sinh năm 2019);

                           + Trẻ 4 tuổi:31 cháu (Sinh năm 2018);

                           + Trẻ 5 tuổi: 40 cháu (Sinh năm 2017).

- Chỉ tiêu tuyển sinh mới năm học 2022 - 2023: Tổng 230 cháu.

          Trong đó: + Trẻ Nhà trẻ: 60 cháu (Sinh năm 2020, 2021, 2022);

      + Trẻ 3 tuổi:   60 cháu (Sinh năm 2019);

      + Trẻ 4 tuổi:   50 cháu (Sinh năm 2018);

      + Trẻ 5 tuổi:   60 cháu (Sinh năm 2017).

* Dự kiến tổng số trẻ sau tuyển sinh: 377 cháu - 13 lớp.

Trong đó: - Trẻ 5 tuổi: 100 cháu chia thành 3 lớp - Bình quân: 33 trẻ/lớp

      - Trẻ 4 tuổi: 81 cháu chia thành 3 lớp - Bình quân: 27 trẻ/lớp

      - Trẻ 3 tuổi: 84 cháu chia thành 3 lớp: Bình quân: 28 trẻ/lớp

      - Trẻ nhà trẻ: 112 cháu chia thành 4 lớp: Bình quân: 28 trẻ/lớp

6. Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19:

          Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn của Thành phố Hà Nội và của phường Trung Hòa, trong thời điểm tổ chức tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2022-2023, nếu vẫn còn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của trường cần phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GD&ĐT, UBND Quận và Phòng GDĐT Cầu Giấy. Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm quán triệt đến toàn thể CB,GV,NV trong toàn trường thực hiện tốt việc tuyên truyền, nâng cao hiệu quả tuyển sinh, đảm bảo thông tin minh bạch, rõ ràng trên Website của nhà trường, đồng thời đảm bảo an toàn và sức khỏe cho CB,GV,NV và học sinh.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

I. Phân công trách nhiệm:

1. Đối với Ban giám hiệu:

- Chủ động xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của trường để báo cáo PGD&ĐT. Tham gia đầy đủ hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Phòng GDĐT tổ chức.

- Thông báo công khai việc kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh và giao chỉ tiêu số lượng cho từng nhóm lớp trước khi bắt đầu tuyển sinh ít nhất 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị nộp HS nhập học cho học sinh tại trường. Thực hiện nghiêm túc quy định tại TT 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về thực hiện công khai đối với các cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thồng GD quốc dân (Công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

- Dự kiến danh sách Hội đồng tuyển sinh gửi về PGD để ra Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể CB,GV,NV và phụ huynh học sinh về công tác tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2022 - 2023.

- Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất, tu sửa, bổ sung đồ dùng trang thiết bị cho các lớp, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh chuẩn bị công tác tuyển sinh, đặc biệt ưu tiên cho trẻ các lớp MG 5-6 tuổi.

- Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn CMHS truy cập để đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Bố trí bộ phận thường trực để hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của CMHS nếu cần.

- Chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế và các đơn vị có liên quan để thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GDĐT, UBND Quận, PGD&ĐT Cầu Giấy (Trong trường hợp tại thời điểm tuyển sinh năm học 2022 - 2023 vẫn còn ảnh hưởng của dịch Covid-19).

- Phân công CB,GV,NV trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho CMHS.

- Căn cứ vào thực tế điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ CB,GV,NV của trường, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức họp Hội đồng giáo viên nhằm thông qua Kế hoạch tuyển sinh năm học 2022 - 2023 của nhà trường, giúp CB,GV,NV nắm được và thực hiện cho tốt kế hoạch của nhà trường đã xây dựng.

- Kiểm tra công tác tuyển sinh.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Tổ chức hướng dẫn về công tác tuyển sinh cho GV,NV trong toàn trường.

- Nghiên cứu để phân công giáo viên phụ trách các nhóm lớp sao cho phù hợp với tình hình thực tế, năng lực, hoàn cảnh của từng người.

- Kết thúc tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm lập danh sách trẻ đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến để báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND xã và PGD&ĐT.

- Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tuyển sinh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về công tác tuyển sinh.

HỒ SƠ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH:

Nhà trường lập 2 bộ hồ sơ gồm: (1 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về Phòng GD&ĐT theo cấp học).

  - Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.                                                  

  - Kế hoạch tuyển sinh của trường (theo mẫu của Sở GD&ĐT)

  - Báo các nhanh thực hiện kế hoạch tuyển sinh (theo mẫu của Sở GD&ĐT)

  - Biên bản xét tuyển (theo mẫu của Bộ GD&ĐT).

  - Báo cáo tổng kết thực hiện công tác tuyển sinh (mẫu của Sở GD& ĐT).

 2. Đối với GV - NV và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:

Cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân trẻ như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…. Trong giấy khai sinh, hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính giấy khai sinh và sổ hộ khẩu”. Đặc biệt là hồ sơ của trẻ 5 tuổi, sau đó ký và ghi rõ họ tên. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ để cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình GDMN cho trẻ sau này.

* Lưu ý: Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Trong suốt thời gian tuyển sinh tuyệt đối giáo viên không được thu tiền hoặc vận động cha mẹ đóng góp bất kỳ một khoản tiền nào.

- Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2022 - 2023 CB tuyển sinh yêu cầu cha mẹ trẻ hoàn tất các loại hồ sơ (kèm theo tất cả những giấy tờ liên quan) cho học sinh để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trẻ năm học 2022 - 2023.

II. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:

- Theo công văn hướng dẫn của phòng giáo dục và đào tạo Quận

- Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo ngay về Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết.

Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trẻ của trường mầm non Hoa Trà My II năm học 2022 - 2023. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Cầu Giấy để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh đã đề ra./.

 

Nơi nhận:                                                       

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- CB,GV,NV MNMH (để t/h);

- Lưu VT./.

                   

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 Nguyễn Kim Anh

 

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO PGD&ĐT CẦU GIẤY

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CÁC TIN TỨC KHÁC
1