KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐAU MẮT ĐỎ

PHÒNG GD&ĐT QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MN HOA TRÀ MY II

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:     /KH-HTMII                                        Cầu Giấy, ngày 22 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐAU MẮT ĐỎ

         

- Căn cứ Công văn số 3359/SGDĐT-CNTT-KHCN ngày 15/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm 2023-2024.

- Căn cứ Kế hoạch số 369/PGDĐT ngày 22/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm 2023-2024.

- Trước tình hình hiện nay dịch bệnh đau mắt đỏ có chiều hướng xảy ra trong trường học, nhằm mục đích đảm bảo an toàn trường học, đặc biệt là đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của trẻ, trường mn Hoa Trà My II lập kế hoạch phòng chống bệnh đau mắt đỏ như sau :

I-MỤC TIÊU:
-Tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, phụ huynh, học sinh về biện pháp phòng, chống bệnh đau mắt đỏ cùng với các dấu hiệu nhận biết sớm để chủ động phòng tránh.
-Kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế tỷ lệ bệnh đau mắt đỏ xảy ra trong đơn vị.
-Tăng cường công tác vệ sinh trường học, nhóm lớp, bếp ăn, thường xuyên rửa tay bằng xà phóng khi tay bẩn, trước khi ăn,uống, rữa mặt bằng nước sạch và sử dụng khan lau riêng cho từng cá nhân.
II-NỘI DUNG

1 - Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương trong việc phòng, chống bệnh đau mắt đỏ:
- Phối hợp xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe có hiệu quả cho trẻ về việc nhận biết dầu hiệu và các biện pháp phòng chống bệnh đau mắt đỏ

-Tham mưu với trạm y tế phương Trung Hòa để được hổ trợ tờ rơi, tranh ảnh về bệnh đau mắt đỏ.
- Hướng dẫn rửa tay đúng cách để CBGVCNV và phụ huynh nhận biết sâu sắc hơn trong công tác phòng, chống bệnh đau mắt đỏvà biện pháp cần chữa trị kịp thời khi mắc bệnh đau mắt đỏ.

2 - Công tác phòng chống bệnh đau mắt đỏ trong nhà trường

- Tổ chức tập huấn cho CBGVCNV nhận biết dấu hiệu đau mắt đỏ qua hình ảnh và nhận biết cách phòng, chống theo khuyến cáo của y tế hướng dẫn.
- Giáo viên các nhóm lớp cần quan sát kiểm tra trẻ trong giờ đón trẻ buổi sáng nếu thấy trẻ có dầu hiệu bệnh đau mắt đỏ không nhận trẻ vào lớp.
- Thực hiện đảm bảo đủ đồ dùng cá nhân của trẻ có ký hiệu riêng biệt , tuyệt đối không dùng chung khăn
- Giáo dục cho trẻ biết rữa tay bằng xà phòng khi tay bẩn, mọi lúc mọi nơi.
- Giáo dục trẻ không đưa tay lên mắt , mũi, miệng, không tiếp xúc với nguồn nước bẩn
- Đảm bảo đủ lượng nước uống cho trẻ, nước có giấy xét nghiệm và được xử lý qua hệ thống lộc, không cho trẻ dùng nước của ngày hôm trước còn lại.
- Đảm bảo vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn và vệ sinh môi trường
- Duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi đi vệ sinh, khi chăm sóc trẻ….
- Mỡ cửa thông thoáng lớp học, đảm bảo ánh sáng, mát mẽ cho trẻ khi vui chơi, học tập.
- GV hướng dẫn trẻ và dạy trẻ nhận biết dấu diệu của bệnh đau mắt đỏ, GV lồng ghép vào trong các hoạt động để giáo dục trẻ cách bảo vệ mắt của mình.
- BGH, nhân viên y tề trường học, phối hợp với giáo viên để thực hiện việc kiểm soát sức khỏe trẻ hàng ngày, thường xuyên quan sát , kiểm tra tình hình biểu hiện dấu hiệu của bệnh đau mắt đỏ của trẻ
- Chủ động tham mưu với tram Y tế xã hổ trợ vật tư, thiết bị, thuốc, hóa chất(Dung dịchChloramin B 2 %) theo hứng dẫn để tham gia chống bệnh khi xảy bệnh ra trong đơn vị.
3 - Công tác đảm bảo vệ sinh trong bếp ăn
- Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn , dùng nước sạch để chế biến thực phẩm. Cho trẻ uống, ăn đủ lượng nước theo quy định

Nơi nhận:

- Đ/c HT;

- Ban chỉ đạo;

- Các tổ, khối.

- Lưu VP.

TM. BAN CHỈ ĐẠO

TRƯỞNG BAN

CÁC TIN TỨC KHÁC
16