CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 - 2025

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON HOA TRÀ MY II


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Cầu Giấy, ngày  04 tháng 04 năm 2024

ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025

1.  Kết quả điều tra trẻ trong độ tuổi (dành cho các trường công lập)

Tổ dân phố

Sinh năm 2022

Sinh năm 2021

Sinh năm 2020

Sinh năm 2019

KT1

KT2

KT3

KT1

KT2

KT3

KT1

KT2

KT3

KT1

KT2

KT3

Tổ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Số học sinh hiện có trong trường năm học 2023-2024

Nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

Mẫu giáo lớn

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

4

77

2

40

2

39

3

66

3.  Đăng ký chỉ tiêu tuyển mới năm học 2024-2025 (không bao gồm số học sinh hiện có)

Nhà trẻ

Mẫu giáo bé

Mẫu giáo nhỡ

Mẫu giáo lớn

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

2

40

1

20

1

20

1

30

4.  Đề xuất tuyến tuyển sinh của trường

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Kim Anh

Ý kiến của

UBND phường

Ý kiến của

Công an phường

CÁC TIN TỨC KHÁC
1