Câu lạc bộ hè 2021

PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MẦM NON HOA TRÀ MY II

DỰ KIẾN MỞ CÁC CÂU LẠC BỘ HÈ 2021

(Thời gian từ ngày 14 tháng 6 năm 2021 đến ngày 30 tháng 8 năm 2021)

TT

CÂU LẠC BỘ

THỜI GIAN

GIÁO VIÊN

KINH PHÍ

Dự kiến số học sinh tham gia

Ghi chú

1

Mỹ thuật

1 buổi/tuần

Từ 14/06/2021 đến 30/8/2021

Giáo viên của nhà trường

120.000

30

2

Đàn

2 buổi/tuần

Từ 14/06/2021 đến 30/8/2021

Giáo viên của nhà trường

700.000

07

3

Múa

2 buổi/tuần

Từ 14/06/2021 đến 30/8/2021

Giáo viên của nhà trường

90.000

35

4

Thanh nhạc

1 buổi/tuần

Từ 14/06/2021 đến 30/8/2021

Giáo viên của nhà trường

200.000

20

                        

Người lập

Hiệu trưởng

                                           Đoàn Thị Thảo                                                                                Nguyễn Kim Anh

CÁC TIN TỨC KHÁC