CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHO BÉ TỪ 4-6 TUỔI

Với tầm nhìn về những đứa trẻ sẵn sàng đạt được những thành công đầu tiên khi bước vào tiểu học tại bất cứ một ngôi trường nào ở Việt Nam, BEEs’ Education đã xây dựng một chương trình học độc đáo dành cho các bé từ 4-6 tuổi lấy tên là BEEs’ Inquiring Kids Program.

Vào giai đoạn này, BEEs’ Education đặt điểm nhấn mạnh mẽ đối với trẻ trên các lĩnh vực đọc viết (literacy), toán học (maths and logic patterning), khoa học (experiment projects), các thể nghiệm mang tính cộng đồng (society and community helpers) và các kỹ năng trí tuệ cảm xúc (EQ skills) thông qua việc áp dụng phương pháp tiếp cận Reggio Emilia. Với cách tiếp cận này, tâm hồn và năng lực của bé được nuôi dưỡng trong một môi trường cảm thụ nghệ thuật vừa mềm mại, mới lạ, mà lại nhấn mạnh được tối đa sự đặc biệt của từng cá nhân trẻ. Trong chương trình học hàng ngày, bé sẽ làm quen và tương tác với truyền thông, truyền hình như một phần trải nghiệm, thông qua đó, BEEs’ để lại một điểm nhấn đặc biệt hơn nữa ở độ sẵn sàng, lòng tự tin và sự khác biệt trong cảm thụ nghệ thuật bậc cao của trẻ.

Bé học những gì?

- Trẻ học cách phát triển tầm nhìn, khả năng lãnh đạo, trí tuệ cảm xúc và tư duy có tổ chức, hệ thống thông qua các dự án lớn được thực hiện liên tục.

- Các kiến thức được đúc rút từ trải nghiệm thực tế tạo ra thói quen ứng dụng và chuyển hoá kiến thức – về sau thói quen này sẽ tạo ra những điểm khác biệt đặc sắc ở trẻ từ tiểu học đến trung học.

- Lấy phương pháp truy vấn làm trọng tâm, các hoạt động được thiết kế theocách tiếp cận Reggio Emillia

- Mở rộng tối đa tiềm năng của trẻ trên tất cả các lĩnh vực phát triển

- Xây dựng nền tảng vững chắc cho sự độc lập trong tư duy và hành động

- Đảm bảo chắc chắn cho thành công ở bậc tiểu họcTrẻ học cách phát triển tầm nhìn, khả năng lãnh đạo, trí tuệ cảm xúc và tư duy có tổ chức, hệ thống thông qua các dự án lớn được thực hiện liên tục

- Các kiến thức được đúc rút từ trải nghiệm thực tế tạo ra thói quen ứng dụng và chuyển hoá kiến thức – về sau thói quen này sẽ tạo ra những điểm khác biệt đặc sắc ở trẻ từ tiểu học đến trung học

- Lấy phương pháp truy vấn làm trọng tâm, các hoạt động được thiết kế theocách tiếp cận Reggio Emillia

- Mở rộng tối đa tiềm năng của trẻ trên tất cả các lĩnh vực phát triển

- Xây dựng nền tảng vững chắc cho sự độc lập trong tư duy và hành động

- Đảm bảo chắc chắn cho thành công ở bậc tiểu học
Bé học những gì?

- Trẻ học cách phát triển tầm nhìn, khả năng lãnh đạo, trí tuệ cảm xúc và tư duy có tổ chức, hệ thống thông qua các dự án lớn được thực hiện liên tục.

- Các kiến thức được đúc rút từ trải nghiệm thực tế tạo ra thói quen ứng dụng và chuyển hoá kiến thức – về sau thói quen này sẽ tạo ra những điểm khác biệt đặc sắc ở trẻ từ tiểu học đến trung học.

- Lấy phương pháp truy vấn làm trọng tâm, các hoạt động được thiết kế theocách tiếp cận Reggio Emillia

- Mở rộng tối đa tiềm năng của trẻ trên tất cả các lĩnh vực phát triển

- Xây dựng nền tảng vững chắc cho sự độc lập trong tư duy và hành động

- Đảm bảo chắc chắn cho thành công ở bậc tiểu họcTrẻ học cách phát triển tầm nhìn, khả năng lãnh đạo, trí tuệ cảm xúc và tư duy có tổ chức, hệ thống thông qua các dự án lớn được thực hiện liên tục

- Các kiến thức được đúc rút từ trải nghiệm thực tế tạo ra thói quen ứng dụng và chuyển hoá kiến thức – về sau thói quen này sẽ tạo ra những điểm khác biệt đặc sắc ở trẻ từ tiểu học đến trung học

- Lấy phương pháp truy vấn làm trọng tâm, các hoạt động được thiết kế theocách tiếp cận Reggio Emillia

- Mở rộng tối đa tiềm năng của trẻ trên tất cả các lĩnh vực phát triển

- Xây dựng nền tảng vững chắc cho sự độc lập trong tư duy và hành động

- Đảm bảo chắc chắn cho thành công ở bậc tiểu học

CÁC TIN TỨC KHÁC
1