Căn cứ QĐ số 4626/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND quận Cầu Giấy về việc thành lập Trường mầm non Hoa Trà My II; Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Previous Next